17 märts 2009

Peeter Krosmann
Olen sündinud 1971. aastal Pärnus, aga elanud kogu
oma teadliku elu Tartus.

Alates 1989. aastast olen õppinud maalimist ja
pean ennast siiani eelkõige maalijaks.

K. Mägi nim. maalistuudios Kaja Kärneri ja
Heldur Viirese käe all saadu on see vundament, millele
kõik minu kunstiteadmised toetuvad.

Hiljem olen õppinud Vapaa Taidekoulus, Helsingis;
bakalauruse ja magistrandina TÜ maaliosakonnas
ning neli kuud vahetusüliõpilasena Läti kunstiakadeemias.

Lasteraamatutest vaadatud illustratsioonid on mind
kunstnikuna kohati rohkem mõjutanud kui noorukina
läbilapatud tuhanded leheküljed reproduktsioone
kuulsate maalijate teostest. Nii ei olegi mingi
ime, et viimased seitse aastat olen töödanud Tartu
kunstikoolis maali ja illustratsiooni õpetajana.
Tundsin ennast illustratsiooni õpetama asudes
ebakindlalt. Teades, et minu õpetajad K. Mägi nim.
maalistuudiost olid illustreerinud mitmeid kauneid
raamatuid, käisin Heldur Viirese käest küsimas,
mida illustraator teadma peaks. Heldur vaatas mulle
üllatunult otsa ja küsis: „Mida me siis sulle kõik
need aastad rääkinud oleme?”
See lause on mulle andnud enesekindlust õpetada
eriala, mida ma ise otseselt õppinud ei ole.